www.hartinfo.nl

Informatie over een hartinfarct

schema van een infarct Wat is een hartinfarct precies?
Een hartinfarct is het afsterven van een deel van het hart door zuurstofgebrek.
Het hart is een belangrijke spier met als functie het rondpompen van bloed door het hele lichaam. Voor die pompfunctie heeft het hart zelf veel zuurstofrijk bloed nodig, zonder dat sterft er al snel weefsel af. Het hart wordt van zuurstofrijk bloed voorzien door de kransslagaders. Bij mensen met vernauwingen in de kransslagaders, door ophopingen van bloedplaatjes, bloedcellen, vetten of cholesterol, kan er een probleem ontstaan.
Ook komt het voor dat de "binnenlaag" van de ader loslaat en zo het vat afsluit. Als zo'n stuk binnenlaag of een bloedstolsel zo'n vernauwde kransslagader plotseling geheel afsluit ontstaat een hartinfarct. Het gedeelte van het hart dat door die kransslagader van bloed werd voorzien sterft namelijk zeer snel af door zuurstofgebrek. Dat gedeelte van het hart zal dan niet meer functioneren. De medische term voor een hartinfarct is "myocardinfarct".

Symptomen van een hartinfarct

 • Aanhoudende pijn, meestal in het midden van de borst, een vuist groot, beklemmend, drukkend, branderig of alles overheersend.
 • Pijn die uitstraalt naar de kaken, schouder, een of beide armen, de maag en/of de rug.
 • Ademhalingsmoeilijkheden, benauwdheid
 • Koud zweten
 • Grauwe huidskleur
 • Soms bewustzijnsverlies
 • Misselijkheid en/of braken
 • Sterk tindelend gevoel in hand of vingers
Let op: Niet bij iedereen zijn alle symptomen even duidelijk aanwezig, ga bij twijfel uit van een hartinfarct.
Treft u iemand onder die omstandigheden aan, dan is haast geboden. Waarschuw onmiddelijk een arts (via telefoonnummer 112) en vertel rustig en kalm wat er aan de hand is. Probeer daarna (of ondertussen) het slachtoffer kalm te houden en vertel dat hulp onderweg is.

De directe behandeling van een hartinfarct
Nadat het bloedvat is afgesloten, het infarct, duurt het ongeveer zes uur voordat de beschadiging volledig is. De schade kan worden beperkt door binnen die zes uur medicijnen te geven die het stolsel oplossen. Die medicijnen worden in het ziekenhuis en soms al in de ambulance toegediend. Als het stolsel is opgelost, kan het zuurstofrijke bloed de hartspier weer bereiken. Zo kan de grootte van het infarct worden beperkt.
Daarom, bij vermoeden van of constateren van een hartinfarct: GROTE HAAST!
Tijdens het verblijf in het ziekenhuis worden de geneesmiddelen van dag tot dag aangepast. Ook na het verblijf op de hartbewaking worden medicijnen voorgeschreven. Sommige medicijnen zullen levenslang moeten worden gebruikt; andere voor een beperkte tijd. Zonodig worden ook een verhoogde bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte van het bloed behandeld. Medicijnen die voorgeschreven worden bij vernauwde kransslagaderen, verlagen de zuurstofbehoefte van de hartspier en voorkomen of verminderen zo de klachten.
Gebruikelijk is een ziekenhuisopname van een paar dagen op de hartbewaking "aan de monitor" zoals dat genoemd wordt en nog een paar dagen op een verpleegafdeling.

Hoe verder na een hartinfarct?
De meeste mensen worden binnen een week ontslagen uit het ziekenhuis. Maar na het ontslag begint het herstelproces pas echt. Daarom is het belangrijk dat u plannen maakt voor een gezonde leefstijl om uw hart in conditie te houden. Vraag uw arts om advies. Die kan u vertellen hoe u zo gezond mogelijk kunt leven. Die weet wat u moet doen als u weer pijn in uw borst krijgt. Uw arts kan ook inschatten of en wanneer u weer kunt gaan werken, autorijden, vrijen, enz..
In veel ziekenhuizen kan na een hartinfarct een revalidatieprogramma worden gevolgd. Er zijn korte en langere programma's. Samen met de fysiotherapeut, verpleegkundige en maatschappelijk werker wordt bepaald welk programma nuttig voor u is. Iedereen verwerkt zijn hartinfarct op z'n eigen manier. De ervaring heeft geleerd dat praten over uw gevoelens belangrijk is. Een partner, maar ook vrienden of familie kunnen de rol van luisterend oor vervullen. Ook gesprekken met lotgenoten of een patiëntenbegeleider kan uitkomst bieden.

Kans op herhaling?
Patiënten die een hartinfarct hebben gehad, hebben vooral in het eerste jaar na de aanval kans op herhaling. Zij moeten in deze periode extra zorgvuldig in de gaten worden gehouden. Geruststellend is echter dat dit laatste ook vaak het geval is. Daarnaast worden bijna altijd medicijnen voorgeschreven die de risico's beduidend kleiner maken. Na een hartinfarct staat je leven op z'n kop, met ook stress, zorgen en drukte als gevolg. Na een jaar wordt de situatie meestal stabieler en daardoor de kans op een volgend hartinfarct kleiner.

Roken
Van roken is al lang bekend dat het een risicofactor is. Afhankelijk van het aantal sigaretten hebben rokers in het algemeen, twee tot vijf maal meer kans op hartziekte. Voor hartpatiënten heeft stoppen met roken na een hartinfarct, bypassoperatie of dotterbehandeling wel degelijk een zeer gunstig effect op de prognose. De kans op een volgend infarct vermindert met maar liefst 50% als er niet meer gerookt wordt.

Gezonde levensstijl
Het doormaken van een hartinfarct is lang niet voor iedereen hetzelfde. De ervaringen lopen zelfs sterk uiteen. Sommige mensen hebben als het ware het einde voelen naderen, anderen hebben zich hooguit wat onprettig gevoeld. Het gebeurt zelfs dat mensen, naar later blijkt, een infarct hebben gehad zonder het zelf te hebben gemerkt.
Hoe dan ook, na een infarct (bewust of onbewust) is het toch een omschakeling. Uw arts zal u aanraden om regelmatig aan lichaamsbeweging te (gaan) doen. Dat komt omdat lichaamsbeweging helpt om gevaarlijke risico's - juist ook na een hartaanval - te verminderen. Beweging helpt u ook om af te vallen en om uw cholesterol te verlagen. Hiermee kunt u, samen met gezonde voeding de kans op herhaling helpen verkleinen. Hoe eerder u begint des te beter!

Belangrijke risicofactoren
Belangrijke risicofactoren voor het krijgen van een hartaanval zijn: roken, te vet eten, te veel spanning of stress, weinig bewegen, overgewicht, alcoholgebruik, te hoog cholesterolgehalte en hoge bloeddruk.
Verantwoord eten en drinken (dus niet te vet eten en zeer gematigd alcoholgebruik) is goed voor het cholesterolgehalte en gaat overgewicht tegen. Verantwoord bewegen doet daar nog een schepje bovenop en is bovendien goed tegen stress (tevens minder behoefte aan roken!) en goed voor de bloeddruk.

Lichaamsbeweging
Wandelen, zwemmen en fietsen zijn prima vormen van beweging. Wie al wat verder is met het herstel wil misschien zelfs gaan joggen. Prima, maar elke dag één of tweemaal minstens een half uur wandelen is net zo gezond als joggen of aerobics.

Tips voor gezond gaan bewegen

 • Kies in het begin een vaste tijd, dan wordt het een gewoonte.
 • Draag comfortabele kleding en schoenen.
 • Begin rustig en forceer u niet, niemand behalve u moet uw grenzen stellen.
 • Zorg voor voldoende drinken voor, tijdens en na het oefenen.
 • Beweeg indien mogelijk samen met 'n vriend(in) of kennis: dit geeft steun. (Misschien iemand van de hartrevalidatie?) Maak er echter geen wedstrijd van als u met anderen oefent.
 • Verder is het belangrijk uw partner/gezin erbij te betrekken! Zij kunnen u steunen, herinneren, stimuleren.

Familiair belast
Als bij u een hartaandoening is geconstateerd lopen mogelijk ook uw bloedverwanten meer risico. Het is dus zaak dat ook zij maatregelen nemen om de risico's te verkleinen en eventueel onderzoek hiernaar te laten uitvoeren. Iedere huisarts kan ze meer informatie geven en een cholosteroltest laten uitvoeren.

Weer aan het werk
Theoretisch kunnen mensen ook na een hartinfarct nog aan het werk, mooie voorbeelden daarvan zijn Johan Cruyff en Madeline Allbright. Zij tonen aan dat het leven niet "afgelopen" hoeft te zijn.
Zware lichamelijke inspanning kan echter niet altijd, in elk geval niet zomaar. Soms moet er voor dat zware werk een lichtere vervanging worden gezocht. Bespreek dat met uw eigen arts en laat het niet afhangen van de mening van een keuringsarts. U bent zelf de enige die precies weet hoe u zich voelt.

Hoe zit het met vrijen?
Over het algemeen hoeft er weinig te veranderen het gebied van sex. Vrijen kan ook na een hartinfarct.
Toch kan vrijen een behoorlijk zware lichamelijke inspanning zijn, het is heel normaal als u even moet denken of misschien zelfs twijfelt of u dat wel durft.
Wie de trap op kan lopen, kan ook vrijen, wordt wel gezegd. Dat klopt in principe ook. Misschien denkt uw partner er zo over, maar bent u er voor uw gevoel nog niet aan toe. Ook hier geldt: bespreek dit onderwerp! Eventueel ook met uw arts. Een goede arts is gewend om over dit soort zaken te praten.
Mocht u tijdens het vrijen toch last krijgen van pijn op de borst of benauwdheid, neem dan pauze. Meldt het voorval ook aan uw arts, zodat gericht onderzoek gedaan kan worden.

www.hartinfo.nl